PANM 17
Programy a algoritmy numerické matematiky 17

8. - 13. června 2014
Dolní Maxov


Sborník příspěvků:
Ke stažení ZDE.
Jednotlivé příspěvky v Czech Digital Mathematics Library.
Zaměření a cíle semináře:
Problematika metod numerické matematiky, především
 • praktické i teoretické aspekty numerických metod
 • algoritmizace a počítačová realizace numerických metod
 • numerické modelování
 • paralelní výpočty
Semináře PANM jsou vhodné také pro vystoupení mladých vědeckých pracovníků a studentů vysokých škol.

Sborník příspěvků:
Příspěvky (výhradně v anglickém jazyce) budou recenzovány a publikovány v elektronické i tištěné podobě v tradičním sborníku, u nějž předpokládáme zařazení do databáze Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters podobně jako u sborníku z předchozího semináře PANM 16.

Pro přípravu příspěvku v systému LaTeX budete potřebovat následující soubory:

Uživatelé BibTeXu také soubory: Pro začátečníky jsme připravili stručný dokument o EPS a PDF obrázcích a o BibTeXu:
Program:
Příjezd účastníků v neděli 8. 6. odpoledne a zahájení semináře tentýž den večer. Jednání semináře od pondělí 9. 6. do pátku 13. 6. Do programu budou zařazeny přehledové přednášky (70 min.), zvané přednášky (60 min.), krátká sdělení (20-30 min.) a postery. Jednacím jazykem bude čeština nebo slovenština, promítané materiály mohou být i v angličtině.

Foto:
společná fotka účastníků semináře

Materiály semináře
Dvoustranné verze těchto dokumentů budou účastníkům rozdávány při registraci.

Zvané přednášky:

Přehledové přednášky:

 • Michal Křížek
  On angle conditions in the finite element method
 • Tomáš Vejchodský
  Challenges for numerical methods in biochemistry: Can we solve 20-dimensional PDE?
  Přednáška ke stažení:
  vejchodsky_PANM17.pdf

Místo konání a ubytování:
Hotel Maxov (http://www.hotelmaxov.cz) v Dolním Maxově (u Jablonce n. Nisou).
Informace o dopravě.
V přednáškové a společenské místnosti bude zdarma k dispozici bezdrátové (WiFi) připojení k internetu.

Registrace:
do 28. 2. 2014, e-mailem (panm@math.cas.cz), uveďte:
 • jméno, příjmení, tituly, vědeckou hodnost,
 • adresu pracoviště, e-mail, telefon (případně jiné kontaktní údaje),
 • název příspěvku a abstrakt (česky nebo anglicky, do 10 řádků).
Je možná i účast bez příspěvku.
V případě zájmu o registraci po tomto termínu kontaktujte organizační výbor (panm@math.cas.cz).

První oznámení - PDF

Organizační výbor:
J. Chleboun, P. Přikryl, K.Segeth, J. Šístek, T. Vejchodský

Kontaktní adresa:
e-mail: panm@math.cas.cz
PANM 17
Jakub Šístek
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Žitná 25
115 67 Praha 1

Důležité termíny:
28. 2. 2014 registrace účastníků, včetně krátkého abstraktu
31. 3. 2014 organizátoři potvrdí přijetí příspěvku a zašlou definitivní údaje pro platbu
30. 4. 2014 platba ubytování a vložného (stravné se bude hradit na místě)
8.-13. 6. 2014 PANM 17
15. 9. 2014 zaslání příspěvku do sborníku

Organizuje:
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Odkazy na minulé semináře:
PANM 16
PANM 15
PANM 14
PANM 13 - na počest 80-tých narozenin prof. Ivo Babušky

Poslední aktualizace: 30.3.2015
panm@math.cas.cz